Privacy en veiligheid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NORDKLAER. U dient zich ervan bewust te zijn dat NORDKLAER niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
NORDKLAER respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een bestelling plaatst vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen versturen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van NORDKLAER of die van een professionele hostingpartij. De volledige webpagina en servers zijn beveiligd met de laatste SSL beveiliging.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van NORDKLAER of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt onze cookies eenvoudig verwijderen door uw internetgeschiedenis te verwijderen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website zoals Google Analytics. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Toepasselijkheid

NORDKLAER stelt op www.nordklaer.com en .nl de bezoekers kosteloos productinformatie ter beschikbaar. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website NORDKLAER.com of .nl, ongeacht of de bezoeker wel of geen account heeft.

Retourneren producten

Je kan binnen 14 kalenderdagen van ontvangst van je bestelling je bestelling terugsturen. Als eerste moet je je retour aanmelden. Ga hiervoor naar je onze Facebook of stuur een e-mail via info@nordklaer.com Als je dat gedaan hebt krijg je het adres te zien waar je het item naar mag terugsturen. Het terugsturen gebeurd op risico en kosten van de klant. Om er zeker van te zijn dat een retour bij ons aankomt raden we aan dit op een traceerbare manier te doen. Binnen 10 werkdagen van ontvangst van het item wordt je geld terug gestort als je aan de voorwaarden voldoet. Kom je er niet uit? Neem dan even contact met ons op.

Overmacht

In geval van overmacht is NORDKLAER niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker of klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:

(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
(b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
(d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
(g) pandemieën of epidemieën.

Rechtsgebied

Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Diversen

NORDKLAER is als handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. NORDKLAER is gevestigd te Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal 189D (dit is geen bezoekadres), en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63562812. Het BTW-identificatienummer is NL097491779B01

Gelieve alle correspondentie te zenden aan NORDKLAER, Oudezijds Voorburgwal 189D, 1012 te Amsterdam of naar info@nordklaer.com